• Tính từ

  (Khẩu ngữ) (đồ dùng) đã cũ, nhưng vẫn còn dùng được
  mặc một chiếc áo tầm tầm
  Đồng nghĩa: tàng

  Tính từ

  (Ít dùng) ở mức vừa phải, mức trung bình (không cao, không thấp, không lớn, không nhỏ)
  giá cũng tầm tầm chứ không cao
  khả năng chỉ vào loại tầm tầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X