• Động từ

  mân mê những thứ không phải của mình một cách lặng lẽ và chăm chú
  ông khách đứng tần mần xem chiếc độc bình cổ

  Tính từ

  (làm việc gì) thong thả, kiên nhẫn như không còn để ý gì đến thời gian
  ngồi tần mần đan lát
  Đồng nghĩa: tẳn mẳn, tẩn mẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X