• Danh từ

  lớp người sống cùng thời có địa vị và những lợi ích như nhau (nói khái quát)
  tầng lớp lao động nghèo
  tầng lớp trí thức
  Đồng nghĩa: từng lớp, xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X