• Động từ

  (số đông người) tập trung, dồn từ nhiều chỗ, nhiều nơi khác nhau lại để cùng làm một việc gì
  tập hợp lực lượng
  người dân tập hợp ở quảng trường dự mít tinh
  Đồng nghĩa: tập kết, tụ họp
  Trái nghĩa: giải tán
  lấy từ nhiều chỗ, nhiều nguồn khác nhau rồi gộp chung lại để làm việc gì
  tập hợp ý kiến để xem xét
  bài viết được tập hợp từ nhiều nguồn tư liệu

  Danh từ

  toàn bộ những cá thể có chung đặc trưng nào đó
  tập hợp công nhân của nhà máy
  tập hợp các số tự nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X