• Động từ

    (Từ cũ, Ít dùng) thấm vào, nhiễm vào (thường là cái không hay), rồi dần dần trở thành thói quen
    tập nhiễm lối sống ăn chơi sa đoạ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X