• Danh từ

  phong tục và tập quán (nói khái quát)
  những tập tục về cưới xin
  nghi lễ được tiến hành theo tập tục cổ truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X