• Động từ

  dồn vào một chỗ hoặc một điểm
  tập trung đồ đạc vào một chỗ
  mọi người đã tập trung đông đủ
  Đồng nghĩa: tập kết
  Trái nghĩa: giải tán
  dồn sức hoạt động, hướng các hoạt động vào một việc gì
  tập trung tư tưởng
  tập trung giải quyết đơn từ tồn đọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X