• Danh từ

  tật tương đối lớn, nghiêm trọng và ảnh hưởng đến đời sống (nói khái quát)
  vượt lên tật nguyền

  Tính từ

  như tàn tật
  đứa con tật nguyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X