• Động từ

  ở tình trạng có cái gì đó mắc lại, làm cho không lưu thông được
  cống bị tắc
  tắc đường
  Đồng nghĩa: nghẽn
  Trái nghĩa: thông
  ở tình trạng không thể tiếp tục được nữa, không có cách giải quyết
  công việc điều tra bị tắc lại
  hỏi đến câu nào cũng tắc, không trả lời được
  Trái nghĩa: thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X