• Động từ

  (Khẩu ngữ) tắc hoàn toàn, không thông, không thoát ra được
  máy nước tắc tị, không chảy một giọt nào
  đọc được vài câu là tắc tị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X