• Động từ

  thôi hoặc làm cho thôi không còn cháy, không còn sáng nữa
  lửa đã tắt
  nắng tắt
  trời tắt gió
  làm cho máy móc ngừng hoạt động hoặc ngừng chạy
  tắt đài
  tắt ti vi
  tắt quạt điện
  Đồng nghĩa: đóng
  Trái nghĩa: bật, mở
  không còn tồn tại nữa (tạm thời hay vĩnh viễn)
  nụ cười trên môi vụt tắt
  hi vọng đã tắt

  Tính từ

  (đi lại) không theo đường chính hoặc lối đi thông thường, mà theo một lối ngắn hơn cho nhanh hơn
  con đường tắt
  đi tắt đường đồng
  (nói, viết) không đầy đủ các âm, các chữ như bình thường, mà bỏ bớt đi một số cho nhanh hơn, gọn hơn
  cách nói tắt
  gọi tắt
  chữ viết tắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X