• Tính từ

  (Khẩu ngữ) ngượng, xấu hổ trước mọi người vì bị hớ hay bị nhầm một cách bất ngờ
  tẽn mặt
  bị tẽn vì nhầm người nọ ra người kia
  Đồng nghĩa: bẽ, ê, tẽn tò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X