• Tính từ

    (Khẩu ngữ) tẽn (nói khái quát)
    tẽn tò vì pha trò mà chẳng ai cười

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X