• Động từ

    cứu vớt chúng sinh ra khỏi bể khổ, theo đạo Phật
    "Đánh liều nhắn một hai lời, Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X