• Động từ

  (Từ cũ) cứu giúp người nghèo khổ (một việc làm từ thiện thời trước)
  hội tế bần
  lớn lên ở trại tế bần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X