• Danh từ

  (Khẩu ngữ) xấp
  tệp tiền
  một tệp giấy
  tệp tin (nói tắt)
  đổi tên tệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X