• Danh từ

  tỉ số giữa trọng lượng của một thể tích chất nào đó với trọng lượng nước có cùng thể tích.
  giá trị so sánh của một phần nào đó so với tổng thể
  tăng tỉ trọng xuất siêu
  hàng nhập khẩu chiếm một tỉ trọng lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X