• Động từ

  nghi ngờ, không tin nhau, nên tránh mọi sự hợp tác, quan hệ với nhau
  quên đi mối tị hiềm giữa hai nhà
  (Từ cũ, Ít dùng) tránh trước đi, không làm việc gì đó vì sợ dễ bị nghi ngờ, hiểu lầm
  sợ bị hiểu lầm nên tị hiềm không hỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X