• Động từ

  (Trang trọng) chết (nói về bậc tu hành trong đạo Phật)
  hoà thượng đã tịch
  Đồng nghĩa: viên tịch
  (Khẩu ngữ) chết, theo cách dùng thông tục
  chuyện mà bại lộ thì tịch cả nút
  Đồng nghĩa: ngoẻo, ngỏm, ngủm, toi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X