• Động từ

  (Ít dùng) trừ sạch trần duyên, cắt được mọi ham muốn với đời, theo quan niệm của đạo Phật
  "Truyền thày động trống, thỉnh chuông, Niệm kinh tịch diệt, dẫn đường quy y." (TNNL)
  chết, không còn mối quan hệ gì với đời, theo quan niệm của đạo Phật
  Phật Thích Ca đã tịch diệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X