• Tính từ

    (Ít dùng) như tít mù
    "Lầu canh chiêng lặng, điêu chìm, Tịt mù tăm cá bóng chim mấy trùng." (HT)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X