• Tính từ

  ở trạng thái gầy tóp hẳn đi
  ốm lâu nên người tọp hẳn
  gầy tọp đi
  Đồng nghĩa: tóp, xọp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X