• Tính từ

  ít nhất, không thể ít hơn được nữa
  mức lương tối thiểu
  nhu cầu tối thiểu
  Trái nghĩa: tối đa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X