• Danh từ

  quân có giá trị thấp nhất trong bàn cờ tướng, cờ vua hoặc bộ tam cúc
  đôi tốt
  cờ bí gí tốt

  Tính từ

  có phẩm chất, chất lượng cao hơn mức bình thường
  vải tốt
  tốt gỗ hơn tốt nước sơn (tng)
  Trái nghĩa: tồi, xấu
  có những biểu hiện đáng quý về tư cách, đạo đức, hành vi, được mọi người đánh giá cao
  tốt tính
  có lòng tốt
  gương người tốt việc tốt
  Trái nghĩa: tồi, xấu
  vừa ý, không có gì làm cho phải phàn nàn
  kết quả tốt
  máy chạy tốt
  mọi việc đều tốt cả
  thuận lợi, có khả năng mang lại nhiều điều hay
  thời tiết tốt
  điều kiện tốt
  có được cơ hội tốt
  Trái nghĩa: xấu
  ở tình trạng phát triển mạnh, biểu hiện có nhiều sức sống (thường nói về cây cỏ)
  cỏ cây xanh tốt
  tóc tốt
  người===== đẹp =====

  vì lụa, lúa tốt vì phân (tng)

  đẹp
  văn hay chữ tốt

  Phụ từ

  (Khẩu ngữ) từ biểu thị điều vừa nêu ra, theo ý người nói, là hoàn toàn có khả năng (dùng để trả lời ý hoài nghi của người đối thoại)
  cũ nhưng vẫn dùng tốt
  ngần này thì nó gánh tốt
  Đồng nghĩa: đặng, được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X