• Tính từ

  tồi, tệ đến mức như không còn có thể nào hơn thế nữa
  sức khoẻ ngày một tồi tệ
  đối xử tồi tệ
  không sáng sủa, không rõ ràng, khó hiểu
  cách trình bày tối
  câu thơ hơi tối nghĩa
  (Khẩu ngữ) tỏ ra hiểu biết rất chậm
  đầu óc tối, nói mãi mà vẫn không hiểu
  Đồng nghĩa: tối dạ, tối tăm
  Trái nghĩa: sáng

  Danh từ

  khoảng thời gian kể từ khi không còn ánh sáng mặt trời cho đến lúc mọi người, nói chung, thường đi ngủ
  buổi tối
  đi từ sáng đến tối mới về
  (Khẩu ngữ) đêm
  ngủ một tối ở nhà trọ

  Phụ từ

  cực kì, hết sức
  thư tối khẩn
  một vấn đề tối quan trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X