• Động từ

  đang còn lại, chưa được giải quyết, xử lí, v.v.
  hàng tồn
  còn tồn lại nhiều đơn từ chưa giải quyết
  Đồng nghĩa: tồn đọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X