• Danh từ

    số tiền chưa sử dụng thuộc một khoản nào đó, được phản ánh trên sổ sách kế toán
    tồn khoản quỹ tiền mặt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X