• Động từ

  sắp xếp, bố trí cho thành một chỉnh thể, có một cấu tạo, một cấu trúc và những chức năng chung nhất định
  tổ chức bộ máy hành chính
  tổ chức lại đội ngũ cán bộ
  sắp xếp, bố trí cho thành có trật tự, có nền nếp
  tổ chức đời sống
  tổ chức lại nề nếp sinh hoạt trong gia đình
  làm những gì cần thiết để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm có được hiệu quả tốt nhất
  tổ chức mít tinh
  tổ chức sinh nhật
  làm công tác tổ chức của cơ quan và công tác cán bộ
  phòng tổ chức
  cán bộ tổ chức của công ti
  (Khẩu ngữ) đưa vào, kết nạp vào một tổ chức nào đó
  tổ chức người vào Đảng
  (Khẩu ngữ) tổ chức lễ cưới (nói tắt)
  hai người định cuối năm tổ chức

  Danh từ

  tập hợp người được tổ chức lại, hoạt động vì những quyền lợi chung, nhằm một mục đích chung
  tổ chức thương mại thế giới
  một tổ chức phi chính phủ
  tổ chức chính trị - xã hội có kỉ luật chặt chẽ, trong quan hệ với các thành viên của nó
  có ý thức tổ chức
  làm theo sự phân công của tổ chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X