• Động từ

  (Khẩu ngữ, Ít dùng) tốn mất nhiều
  "Chồng khôn thì nổi cơ đồ, Chồng dại luống tổn công phu nặng mình." (Cdao)
  làm mất mát, làm thiệt hại đến
  làm tổn thanh danh
  hao binh tổn tướng (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X