• Danh từ

  tập hợp nhiều sự vật có quan hệ chặt chẽ với nhau, làm thành một thể thống nhất có những đặc trưng chung
  tổng thể kiến trúc
  tổng thể nền kinh tế quốc dân

  Tính từ

  (Ít dùng) có tính chất của tổng thể
  quy hoạch tổng thể
  có cái nhìn tổng thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X