• Danh từ

  bậc cao nhất, mức độ cao nhất
  chu đáo đến tột bậc
  Đồng nghĩa: tột bực, tột cùng, tột độ

  Tính từ

  ở bậc cao nhất, không còn có thể hơn
  tột bậc sang giàu
  cố gắng tột bậc
  đau đớn tột bậc
  Đồng nghĩa: tột bực, tột cùng, tột độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X