• tới giới hạn cuối cùng, không thể hơn được nữa
    vui sướng tột cùng
    Đồng nghĩa: cùng tột, tột bậc, tột đỉnh, tột độ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X