• Danh từ

  điều quy định có từ lâu đời, đã trở thành thói quen trong đời sống xã hội (nói khái quát)
  cưới xin theo tục lệ truyền thống
  xoá bỏ những tục lệ lạc hậu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X