• Danh từ

  ý của bài thơ nảy ra trong quá trình nhận thức, cảm thụ và phản ánh hiện thực
  nảy ra tứ thơ mới
  tứ thơ nghèo nàn

  Danh từ

  bốn (chỉ dùng để đếm)
  tứ mùa
  tứ phương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X