• Danh từ

    thể thơ mỗi bài gồm bốn câu, mỗi câu có năm hoặc bảy âm tiết
    thơ tứ tuyệt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X