• Động từ

  xin thôi không giữ chức vụ hiện đang giữ
  đệ đơn xin từ chức
  Đồng nghĩa: từ nhiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X