• ngay từ khi đang còn là phôi thai, là mầm mống hoặc ngay từ trước khi nảy sinh, trước khi xuất hiện
    đập tan âm mưu nổi loạn từ trong trứng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X