• Động từ

    (Ít dùng) như sinh tử
    "Tử sinh liều giữa trận tiền, Dạn dày cho biết gan liền tướng quân!" (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X