• Danh từ

  người giữ chùa
  ông tự

  Đại từ

  từ dùng để chỉ bản thân chủ thể nhằm biểu thị việc nói đến là do chính chủ thể làm hoặc gây ra, chỉ bằng sức lực, khả năng của riêng mình
  tự lượng sức mình
  bé đã biết tự mặc lấy quần áo
  việc của họ, để cho họ tự giải quyết
  từ dùng để chỉ bản thân chủ thể nhằm biểu thị chủ thể đồng thời cũng chính là khách thể chịu sự chi phối của hành động, hoạt động do mình làm hoặc gây ra
  tự hứa với mình
  tự mình làm khổ mình

  Kết từ

  (Văn chương) như từ (ng1; nhưng nghĩa mạnh hơn)
  lời nói xuất phát tự đáy lòng
  (Khẩu ngữ) tại, tại vì
  việc ấy tự nó mà ra
  tự tôi nên hỏng việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X