• Tính từ

  tự cho mình là hơn người và tỏ ra coi thường người khác
  tưởng mình giỏi nên sinh tự cao
  Đồng nghĩa: kiêu căng, kiêu ngạo, tự kiêu, tự phụ
  Trái nghĩa: khiêm tốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X