• Phụ từ

  tự nó sẽ đến, sẽ xảy ra (thường là hay, là lành), như là kết quả tự nhiên của điều nào đó vừa được nói đến, không cần phải có sự can thiệp từ bên ngoài vào
  làm nhiều tự khắc sẽ quen
  cứ nói như thế, tự khắc anh ấy sẽ hiểu
  Đồng nghĩa: khắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X