• Động từ

  (Khẩu ngữ) tự mình quyết định lấy
  tự quyết lấy mọi việc
  việc lớn nên không dám tự quyết
  (dân tộc) tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của mình (như lập thành một nước riêng, hay là cùng với dân tộc khác lập thành một nước trên cơ sở bình đẳng)
  quyền dân tộc tự quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X