• Động từ

  (Từ cũ) tự tử bằng cách tự cắt cổ
  rút gươm tự vẫn
  như tự tử
  treo cổ tự vẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X