• Danh từ

  bài viết ở đầu sách trình bày một số điểm cần thiết về cuốn sách đó
  viết lời tựa
  Đồng nghĩa: lời tựa

  Động từ

  áp sát vào vật gì để nhờ vào đó mà giữ ở nguyên một tư thế nhất định
  đứng tựa lưng vào tường
  tựa đầu vào vai bạn
  Đồng nghĩa: dựa

  Danh từ

  bộ phận của ghế dùng để tựa lưng vào khi ngồi
  ghế có tựa

  Tính từ

  giống như cái rất điển hình nào đó (so sánh để nêu bật mức độ của một tính chất)
  sáng tựa trăng rằm
  coi cái chết nhẹ tựa lông hồng
  Đồng nghĩa: tợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X