• Đại từ

  (Từ cũ) từ dùng để tự xưng khi nói với người ở bậc dưới
  để ta nói cho các ngươi biết
  (Văn chương) từ dùng để tự xưng khi nói với người ngang hàng với ý thân thiết hoặc khi tự nói với mình
  "Mình về mình có nhớ ta, Ta về ta nhớ những hoa cùng người." (THữu; 39)
  từ dùng để chỉ gộp chung mình và người đối thoại với ý thân mật, gần gũi (hàm ý coi nhau như chỉ là một)
  đôi ta
  dân tộc ta
  (Khẩu ngữ) từ dùng trong đối thoại để chỉ người đã được nói đến trước đó với ý không coi trọng
  cô ta là ai?
  hắn ta
  lão ta

  Tính từ

  từ người Việt Nam dùng để chỉ những thứ có nguồn gốc là của dân tộc, của đất nước mình; phân biệt với tây, tàu
  Tết ta (tết âm lịch)
  táo ta
  thuốc ta (thuốc Nam)
  thịt gà ta ngon hơn thịt gà lai

  Trợ từ

  (Phương ngữ, Khẩu ngữ) từ dùng để nhấn mạnh với vẻ hơi ngạc nhiên hoặc có ý hỏi, để biểu thị ý thân mật
  ông già quê ở đâu ta?
  sao kì quá vậy ta?
  giỏi quá ta!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X