• Danh từ

  điều không may gây nên những đau khổ, tổn thất lớn
  gieo tai hoạ cho người khác
  gặp tai hoạ
  Đồng nghĩa: hoạ, tai ách, tai ương, tai vạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X