• Tính từ

  rời rã, tả tơi mỗi nơi một mảnh, mỗi nơi một ít
  hoa rụng tan tác
  thua trận, quân lính chạy tan tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X