• Danh từ

  sợi dây bằng đay, cói hoặc mây dùng để thắt quang, treo võng, treo nôi
  quang đứt tao
  nắm lấy tao võng

  Danh từ

  phen, đợt hoặc lần xảy ra việc nào đó, thường là việc không may
  gặp tao loạn lạc
  mấy tao điêu đứng vì cờ bạc

  Đại từ

  từ dùng để tự xưng khi nói với người ngang hàng hoặc hàng dưới, tỏ ý thân mật hoặc coi thường, coi khinh
  tao đi nhé!
  lại đây tao bảo!
  "Con kia đã bán cho ta, Nhập gia, cứ phải phép nhà tao đây!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: mình, tôi, tớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X