• (Khẩu ngữ) (lấy đi) trước người khác, cái mà đáng lẽ người đó được hưởng
    hớt tay trên
    nẫng tay trên

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X