• Danh từ

  dụng cụ đan bằng tre, giống như cái nhủi, dùng để xúc bắt tôm cá
  đi đánh te

  Động từ

  xúc bắt tôm cá bằng cái te
  te cá trên sông
  "Mặc ai lưới, mặc ai te, Ta cứ thủng thỉnh kéo bè nghênh ngang." (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X